Teatr Powszechny

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera,
ul. Jana Zamoyskiego 20
kwiecień i maj 2009

Jest maj 2010 – Teatr Powszechny w końcowej fazie remontu. Przed modernizacją czytaliśmy, że neon przejdzie lifting i wróci na swoje miejsce. Dziś, mijając nowy Teatr Powszechny w drodze tramwajem, mogliśmy się przekonac że lifting w tym wypadku okazał się przeszczepem. W miejscu starego neonu wisi już nowy – na rzut oka z tramwaju – kasetonowy, nie mający ze starym absolutnie nic (poza treścią oczywiście) wspólnego. Hmm…