Krucza

Grand Hotel,
fot. T. Biliński

Grand Hotek nocą,
fot. W. Zarzycki