Plac Powstańców Warszawy

Plac Powstańców Warszawy,
Restauracja Sofia
marzec 2009

Reklamy