Nowy Świat

Z uwagi na deficyt warszawskich neonów Wielkanocnych przedstawiam substytut najbardziej zbliżony tematycznie:

cepelia-rekodzielo-nowy-swiat

Nowy Świat, neon Cepelii (pierwszy semaforowy neon na Nowym Świecie)
koniec lat 50-tych, zdjęcie pochodzi ze Stolicy

Reklamy